Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 19 Ionawr 2015.

Cyfnod ymgynghori:
24 Tachwedd 2014 i 19 Ionawr 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 314 KB

PDF
314 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn holi barn pobl am Reolau drafft Tribiwnlys y Gymraeg.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Bydd y Tribiwnlys yn gwrando ar achosion sy’n ymwneud â phenderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â safonau'r Gymraeg.

Bydd y Rheolau’n cael eu gwneud yn ffurfiol gan Keith Bush CF Llywydd Tribiwnlys y Gymraeg gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cael ei drefnu ar y cyd gan y ni a’r Tribiwnlys.

Pwrpas cael Rheolau gweithdrefnol yw sicrhau bod yr holl achosion sy’n dod o flaen y Tribiwnlys yn cael eu trin yn deg ac yn gyson. Mae angen i bawb sy’n dod ag achos o flaen y Tribiwnlys ddeall yn union pa gamau sydd rhaid iddynt eu cymryd er mwyn i ffeithiau’r anghydfod a’u dadleuon fedru cael eu cyflwyno’n effeithiol i’r Tribiwnlys. Rhaid iddynt hwy ac unrhyw barti arall i’r achos wybod pa ddadleuon eraill y bydd y Tribiwnlys yn ystyried.

Fel rhan o’r broses ymgynghori mae’r seminarau canlynol wedi eu trefnu:

  • 28 Tachwedd 2014 – 14:00 – Prifysgol Aberystwyth
  • 2 Rhagfyr 2014 – 14:00 – Prifysgol Bangor
  • 10 Rhagfyr 2014 – 17:00 – Swyddfa Cymdeithas y Cyfreithwyr Caerdydd.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 180 KB

PDF
180 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheolau drafft y Tribiwnlys , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 281 KB

PDF
281 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.