Neidio i'r prif gynnwy
Trothwyon 2024 i 2025 ar gyfer y Cynllun Cymorth Ariannol Brys
AwdurdodGofyniad Cyllideb (£,000)Trothwy (0.2%)
Ynys Môn 181,629320,034
Gwynedd 334,435594,782
Conwy 296,976517,846
Sir Ddinbych273,605472,066
Sir y Fflint371,671659,690
Wrecsam323,009566,502
Powys 346,850612,424
Ceredigion 194,939333,762
Sir Benfro318,394547,186
Sir Gaerfyrddin481,592845,194
Abertawe590,8291,048,026
Castell-nedd Port Talbot379,377680,852
Pen-y-Bont Ar Ogwr363,655644,118
Bro Morgannwg312,223551,076
Rhondda Cynon Taf 622,9701,128,222
Merthyr Tudful 160,899286,020
Caerffili 438,404789,538
Blaenau Gwent 184,734336,120
Torfaen 233,856422,428
Sir Fynwy211,368370,778
Casnewydd396,413686,958
Caerdydd845,9531,487,682
Heddlu Dyfed Powys 143,902255,042
Heddlu Gwent 173,027312,854
Heddlu Gogledd Cymru 200,281364,536
Heddlu De Cymru386,961692,736
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru68,555137
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 48,32397
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru95,840192
Cyfanswm Cymru8,980,67217,961

Ffynhonnell: Ffurflenni Gofyniad Cyllideb