Neidio i'r prif gynnwy

Mae nifer fach o dudalennau ar LLYW.CYMRU yn cael eu cyhoeddi yn Saesneg yn unig. Gall hyn ddigwydd pan fyddwn yn disgwyl y bydd galw isel i’r dudalen fod yn Gymraeg oherwydd:

  • natur pwnc y ddogfen
  • disgwyliadau’r gynulleidfa

Mae canolbwyntio ein hadnodd cyfyngedig yn ein cynorthwyo i ddarparu gwybodaeth yn Gymraeg i’r nifer fwyaf o bobl. 

Mae eithriadau i ddarparu gwybodaeth yn Gymraeg yn cael eu gwneud yn unol â’n dyletswyddau i gydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg.  Mae’r eithriadau yn dilyn meini prawf cadarn ac yn cael eu hystyried yn ofalus. Darllenwch fwy am y meini prawf ar gyfer eithriadau yn hysbysiad cydymffurfio Comisiynydd y Gymraeg, safon 52 sydd yn berthnasol i’n gwefan.