Neidio i'r prif gynnwy

Ar sail yr hyn rydym yn ei wybod am y coronafeirws (COVID-19), mae meddygon wedi cynghori bod y grŵp o unigolion a nodir yn y rhestr isod mewn mwy o berygl o gael salwch difrifol o ganlyniad i’r coronafeirws (COVID-19):

Yr un yw’r cyngor ar gyfer y grŵp hwn ag ar gyfer y boblogaeth yn ehangach.

Yn ogystal â hyn, mae adnodd asesu risg wedi cael ei ddatblygu i helpu pobl sy’n gweithio i weld a ydynt mewn mwy o berygl o ddatblygu symptomau mwy difrifol os byddant yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19). Mae’n helpu unigolion i ystyried beth yn union yw eu ffactorau risg personol ar gyfer y coronfeirws (COVID-19) ac yn awgrymu sut i gadw’n ddiogel.

Ceir rhai cyflyrau clinigol sy’n golygu bod unigolion mewn mwy o berygl eto hyd yn oed o gael salwch a'u gwneud yn fwy agored i effeithiau mwyaf difrifol coronafeirws (COVID-19). Nodir y grwp hwn fel y rhai sy’n eithriadol o agored i niwed. Byddant yn cael eu hychwanegu at y Rhestr Gwarchod Cleifion ac yn derbyn llythyrau gyda'r cyngor diweddaraf yn uniongyrchol.