Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) yn gorff hyd-braich newydd a fydd yn gyfrifol am gyllido a goruchwylio addysg ac ymchwil ôl-16 o fis Ebrill 2024.

Bydd hyn yn cynnwys addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth ysgolion, dysgu oedolion a dysgu seiliedig ar waith, ac ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth.

Dyma’r tro cyntaf i un corff reoli a chydlynu’r gwaith o gyllido, cynllunio a rheoleiddio addysg ac ymchwil ôl-16. Fel rhan o'r newid, bydd y Comisiwn yn cymryd y cyfrifoldeb am swyddogaethau mewn llawer o feysydd addysg ôl-16 sydd yn nwylo Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, a holl swyddogaethau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).