Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflen gais am cyllid i ddarparu a datblygu cyfleoedd gwaith ieuenctid i bobl ifanc 11 i 25 oed.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dogfennau

Ffurflen gais , math o ffeil: DOCX, maint ffeil: 237 KB

DOCX
237 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Manylion

Cymhwysedd

Er mwyn ymgeisio am gyllid rhaid i chi:

  1. fod yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithredu ledled Cymru (gweithredu mewn 18 o awdurdodau lleol o leiaf, nail ai’n gorfforol neu’n ddigidol), a/neu
  2. fod yn darparu gwasanaethau gwaith ieuenctid arbenigol wedi’u hanelu at bobl ifanc â nodweddion gwarchodedig neu sydd o gefndir economaidd-gymdeithasol difreintiedig nad ydynt yn wasanaethau sy’n cael eu darparu’n eang unrhyw le arall ac a fyddai o berthnasedd strategol i’r strategaeth gwaith ieuenctid drwy sicrhau bod cyfleoedd yn fwy cydradd ac amrywiol.

Gall Ceisiadau fod yn gynigion ar y cyd.

  1. fod yn cyflawni gwaith ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11 i 25 oed yn unol â:
  • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid
  • Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion
  • Strategaeth Genedlaethol Gwaith Ieuenctid Cymru 2019
  1. gydymffurfio â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, a’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.
  2. dangos sut yr ydych yn bodloni gofynion iaith y bobl ifanc yr ydych yn gweithio gyda nhw, a
  3. dangos sut y byddwch yn rhannu sgiliau ac arferion addawol gydag eraill, yn enwedig o ran cynyddu cydraddoldeb ac estyn allan i wella cynwysoldeb.

Ceisiadau

Cynigir y bydd y cylch ariannu newydd yn dechrau ym mis Mai 2023 ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2025.

I wneud cais am y grant, rhaid llenwi ffurflen gais a dychwelyd copi caled erbyn 10am ar 11 Ebrill 2023.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael gan:

Y Gangen Ymgysylltu ag Ieuenctid

Ffôn: 0300 250 0485. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

E-bost: gwaithieuenctid@llyw.cymru