Neidio i'r prif gynnwy

Roedd y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn bodoli o fis Rhagfyr 2021 i fis Mai 2024

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bwrdd Trosolwg: cofnodion

Mae’r Bwrdd Trosolwg ar y Cyd yn cael ei gynnull ar y cyd gan y Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru ac mae ganddo ffocws strategol.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob rhyw fis.

Mae’r Cyd-bwyllgor(au) Polisi yn atebol i’r Bwrdd Trosolwg ar y Cyd. Ceir gwybodaeth bellach am y Bwrdd Trosolwg yn y ddogfen Mecanweithiau.