Neidio i'r prif gynnwy

Manylion aelodaeth y Gell Cyngor Technegol (TAC) a’r Grŵp Cyngor Technegol (TAG).

Caiff y ddau eu cadeirio ar y cyd gan Dr Orford, y Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd a Fliss Bennee, y Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Technoleg a Digidol.

Daw’r Aelodau o Lywodraeth Cymru, GIG Cymru a’r byd academaidd. Mae’n cynnwys amryw o arbenigwyr o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys iechyd, diogelu iechyd, meddygaeth, epidemioleg, modelu, technoleg, gwyddor data, ystadegau, yr amgylchedd, microbioleg, bioleg foleciwlaidd, imiwnoleg, genomeg, ymddygiad, cyfathrebu risg, gwyddorau ffisegol ac ymchwil.

Isod rhestrir enwau a swyddi'r aelodau a swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n mynychu TAG i gyfrannu mewnbwn arbenigol. Nid yw swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n mynychu'n rheolaidd ond ddim yn gweithredu fel hyn wedi eu henwi.

Caiff aelodaeth TAG ei adolygu'n gyson fel bod yr angen am gyngor arbenigol ei angen.

Aelodau

Enw

Swydd a sefydliad

Fliss Bennée

Dirprwy Gyfarwyddwr, Technoleg a Data Digidol, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford

Prif Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd, Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Brendan Collins

Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

Dr Tom Connor

Genomeg Pathogenau, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Simon Cottrell

Prif Epidemiolegydd (Haint anadlol ac afiechydon y gellir eu hatal â brechlynnau), Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Eleri Davies

Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr John Day

Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Dr Andrew Fry

Cyfarwyddwr, Wales Gene Park

Yr Athro Christianne Glossop

Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Mike Gravenor

Gwyddorau BioMeddygol, Y Sefydliad Gwyddorau Bywyd

Yr Athro Peter Halligan

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, Llywodraeth Cymru

Stephanie Howarth

Prif Ystadegydd, Llywodraeth Cymru

Dr Robin Howe

Microbiolegydd Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Ann John

Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Stephen Jolles

Imiwnolegydd Clinigol Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru

Yr Athro Davey Jones

Athro Gwyddorau Pridd a’r Amgylchedd, Prifysgol Bangor

Dr Rachel Jones

Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Marion Lyons

Uwch Swyddog Meddygol, Iechyd Poblogaethau, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Ronan Lyons

 Cyd-gyfarwyddwr, Cronfa Ddata SAIL, Prifysgol Abertawe

Dr Catherine Moore

Gwyddonydd Clinigol Microbioleg, Iechyd Cyhoeddus Cymru

John Morris

Pennaeth Uned Data Gwyddonol, Llywodraeth Cymru

Dr Huw Morris

Cyfarwyddwr Grŵp (Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes), Llywodraeth Cymru

Dr Heather Payne

Uwch Swyddog Meddygol Iechyd Plant, Llywodraeth Cymru

Jonathan Price

Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

Dr Martin Rolles

Is-gadeirydd Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Andrew Sallows

Cyfarwyddwr Rhaglen Cyflawni HSS, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Julian Sampson

Isadran Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd

Dr Giri Shankar

Arweinydd Proffesiynol Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Craiger Solomons

Prif ddadansoddwr, Cyfarwyddiaeth Iechyd Sylfaenol a Gwyddorau Iechyd, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Kieran Walshe

Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Andrew Weightman

Pennaeth Adran Organeddau a'r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd

Dr Christopher Williams

Epidemiolegydd Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru