Neidio i'r prif gynnwy

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn rhoi help angenrheidiol i gyflogwr pwysig yn Wrecsam allu diogelu swyddi, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae cwmni F Bender Limited o Gresffordd wedi cael £149,000 o’r gronfa i’w helpu i amddiffyn ei weithlu o 150 o weithwyr rhag effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae’r ERF, sy’n rhan o becyn Llywodraeth Cymru gwerth £1.7 biliwn i gefnogi busnesau, yn rhoi cymorth ariannol hanfodol i filoedd o gwmnïau ledled y wlad gan ategu’r help sy’n cael ei roi gan Lywodraeth y DU. Hyd yma, mae dros 12,500 o fusnesau wedi cael gwerth mwy na £280 miliwn o help ariannol drwyddi.

Mae F Bender Limited sy’n cynhyrchu cwpanau papur ar gyfer y diwydiant lletygarwch ac eitemau eraill wedi defnyddio’r arian i roi hwb angenrheidiol i’w lif arian.

Mae’r busnes yn gweithio gyda brandiau coffi a chwmnïau adnabyddus ar y stryd fawr ac yn buddsoddi rhyw £3 miliwn y flwyddyn yn y gadwyn gyflenwi leol.

Mae’r cwmni’n rhan o nifer o fentrau i wella effeithiau amgylcheddol ei gynnyrch, gan gynnwys datblygu cwpanau papur y gellir eu compostio a’u hailgylchu. Mae’n cefnogi ac yn gweithio hefyd â Cadwch Gymru’n Daclus.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr F Bender Limited, Andy Cunliffe: 

Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Cadernid Economaidd wedi bod yn hanfodol i’n hymdrechion i oroesi effeithiau’r COVID-19.

Gan fod cymaint o’n busnes yn digwydd ar y stryd fawr, gwnaeth ein gwerthiant ddiflannu ym misoedd cynta’r pandemig. Mae’r grant wedi bod yn help i’n llif arian ac yn golygu ein bod wedi gallu talu cyflenwyr a chyflogau.

Gyda’n marchnadoedd yn ailagor, rydym yn credu’n gryf bod nawdd Llywodraeth Cymru wedi bod yn allweddol i ddiogelu ein gweithlu yn Wrecsam.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates: 

Rydym wedi gweithio’n galed yng Nghymru i addasu’n grantiau cymaint ag y medrwn ers dechrau’r pandemig, er mwyn gallu rhoi cymorth ariannol yn gyflym i’r cwmnïau sydd ei angen fwyaf.

Mae ein pecyn o gymorth yn gwneud mwy o lawer na’r hyn sydd ar gael yng ngweddill y DU ac rwy’n falch fod y Gronfa Cadernid Economaidd yn helpu miloedd o fusnesau i ddelio â’r materion sy’n hanfodol iddynt allu goroesi a diogelu swyddi.

Mae F Bender Limited yn Wrecsam yn brawf bod ein hymdrechion i helpu amrywiaeth o fusnesau yn gweithio, felly rydyn ni wrth ein boddau ein bod wedi gallu rhoi’r cymorth hanfodol hwn i’r cwmni. 

Maen nhw’n gyflogwyr pwysig yn yr ardal a bydd ein grant yn hanfodol i sicrhau eu bod yn gallu parhau yn hynny o beth ar ôl y pandemig.