Neidio i'r prif gynnwy

Meini Prawf

Pwysoliad (P)

Cydweddu strategol: a yw'r cynllun yn dangos achos cadarn dros newid? A yw'n cyd-fynd â dibenion / amcanion y grant?

10

Llesiant: a yw'r cynllun yn cyd-fynd ag uchelgeisiau Llwybr Newydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru? A yw’n cynyddu’r cyfraniad at lesiant cymaint ag y bo modd? A yw’n cynnig gwerth am arian? 

5

Rheoli: a ellir darparu’r cynllun ac a yw unrhyw gerrig milltir  wedi’u hesbonio?  A yw’r risgiau darparu wedi’u nodi a’u lliniaru?  

5

Fforddiadwyedd – beth yw cyfanswm cost y cynllun i’r Gronfa Trafnidiaeth Leol/ Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol?

Sgorio 
 • £0.2 miliwn = 5
 • £0.2 miliwn - £0.49 miliwn = 4
 • £0.5 miliwn - £0.99 miliwn = 3
 • £1 miliwn - £4.99 miliwn = 2
 • £5 miliwn - £9.99 miliwn = 1
 • £10 miliwn a throsodd = 0

4

Arian Cyfatebol – a oes arian cyfatebol ar gael?

Sgorio
 • 0% = 0
 • 1%-9% = 1
 • 10%-19% = 2
 • 20%-29% =  3
 • 30%-39% = 4 ac ati

4

Cyflawnadwyedd: sut bydd y cynllun yn cael ei gaffael? A yw'n hyfyw? A yw hyd y contract yn unol â thelerau ac amodau'r grant?

3

Monitro, Gwerthuso a Hyrwyddo: a yw’r cynnig yn cynnwys cynllun ar gyfer monitro, gwerthuso a hyrwyddo?

3

Nodiadau

a: sgorio

5 = rhagorol
4 = da Iawn
3 = da
2 = boddhaol
1 = gwael
0 = dim neu dim tystiolaeth

b: cyfrifo

Cyfrifo: lluosir y pwysoliad â’r sgôr ar gyfer gwerthoedd yr asesiadau, ac maent i gyd yn cael eu hadio i roi’r gwerth terfynol.