Neidio i'r prif gynnwy
Awdurdod Lleol Cynllun

Dyraniad Arfaethedig £ 

2023 - 24 

Dyraniad Arfaethedig £

2024 - 25

Caerdydd Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan 255,000 408,000
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Rhaglen Drawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRTA) 3,042,193  
Sir Gaerfyrddin Gwella’r Ddarpariaeth Cerbydau Trydan yn Sir Gaerfyrddin 263,500  
Ceredigion Cam 3 Rhaglen Gwefru Cyhoeddus Cerbydau Trydan 297,500 370,000
Conwy Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan mewn Meysydd Parcio Cyhoeddus 254,150 500,035
Sir Ddinbych Cyflwyno astudiaeth ddichonoldeb gweithfeydd Gwefru Cerbydau Trydan a Hydrogen (H2) 85,000  
Sir y Fflint Cynllun Dichonoldeb Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan Sir Gyfan 42,500  
Gwynedd Pwyntiau gwefru cerbydau trydan Gwynedd a phwyntiau solar 51,000  
Ynys Môn Parhau i gyflwyno pwyntiau gwefru cerbydau trydan 376,550 520,000
Ynys Môn Gwaith cynhyrchu Caergybi a hyb tanwydd/dosbarthu hydrogen 200,000  
Castell-nedd Port Talbot Cais interim – Datblygu Hybiau Gwefru 759,050  
Casnewydd Sero Net Casnewydd – Gwefru Cerbydau Trydan - Cam 3 671,500 1,782,000
Sir Benfro Gosod Cyfleusterau Gwefru Ceir Trydan (Cam 6) 446,250 450,000
Powys Rhaglen Cerbydau Trydan Powys 127,500  
Rhondda Cynon Taf Cam 2: Prosiect ULEVTF 

299,290

 

Rhondda Cynon Taf*

Mynediad i'r gwasanaeth Mewnwelediadau a Strategaeth Genedlaethol Cerbydau Trydan (NEVIS) a ddarperir gan Cenex 85,000  
Abertawe Cam 2 Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan 573,750  

Torfaen

Rhwydwaith Gwefru Sero Net 161,500  
Wrecsam Hybiau gwefru cerbydau trydan – Canol trefi a chymunedau gwledig 862,725 1,000,000
Cyfanswm   8,853,958 5,137,354

*Bydd RCT yn gweithredu fel awdurdod sy’n derbyn ar gyfer 22 Awdurdod Lleol Cymru