Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 25 Tachwedd 2023.

Cyfnod ymgynghori:
14 Hydref 2023 i 25 Tachwedd 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am i'ch barn fod ar wahardd cynhyrchu, cyflenwi a gwerthu cadachau gwlyb sy'n cynnwys plastig yn y DU.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod y cynnig yw lleihau llygredd plastig a microblastig, yn enwedig yn ein dyfroedd.

Rydym yn gofyn am sylwadau ar y canlynol:

  • Effaith debygol y gwaharddiad arfaethedig ar y busnesau sy'n gweithgynhyrchu, yn cyflenwi neu’n gwerthu weips gwlyb sy'n cynnwys plastig;
  • Effaith debygol y gwaharddiad arfaethedig i ddefnyddwyr, yn enwedig i'r rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, e.e. pobl anabl;
  • Unrhyw effeithiau ehangach o gadw weips gwlyb sy'n cynnwys plastig mewn cylchrediad;
  • Unrhyw effeithiau ehangach ar gyfer weips sy'n cael eu marchnata fel weips amgen neu weips di-blastig;
  • Cyfansoddiad weips gwlyb amgen;
  • A oes angen unrhyw esemptiadau ar gyfer weips gwlyb sy'n cynnwys plastig; ac
  • Yr amserlen arfaethedig ar gyfer dechrau'r gwaharddiad.

Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK