Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth ynni?

Mae'r gwasanaeth ynni yn agored i gyrff y sector cyhoeddus a mentrau cymunedol, gan gynnwys:

  • Llywodraeth Cymru 
  • awdurdodau lleol
  • byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau
  • prifysgolion, colegau ac ysgolion
  • parciau cenedlaethol
  • gwasanaethau tân ac achub
  • amgueddfeydd a llyfrgelloedd cenedlaethol 
  • cynghorau celfyddydau a chwaraeon
  • cynghorau cymuned
  • mentrau cymunedol