Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw wedi cyhoeddi pum penodiad i Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Dyma’r penodiadau hynny:

  • Sharron Lusher wedi’i phenodi’n aelod am dymor tair blynedd i ddechrau ar 1 Ebrill 2021
  • Hannah Burch wedi’i phenodi’n aelod am dymor tair blynedd i ddechrau ar 1 Ebrill 2021
  • Michael Griffiths wedi’i benodi’n aelod am dymor tair blynedd i ddechrau ar 15 Mehefin 2021
  • Douglas Blackstock wedi’i benodi’n aelod am dymor tair blynedd i ddechrau ar 15 Mehefin 2021
  • Graham Hudson wedi’i benodi’n aelod am dymor tair blynedd i ddechrau ar 15 Mehefin 2021

Caiff Aelodau o Fwrdd Cymwysterau Cymru eu talu ar gyfradd ddyddiol o £282, pob un yn adlewyrchu ymrwymiad amser o 36 o ddiwrnodau y flwyddyn o leiaf. 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

Rwy’n falch o gyhoeddi bod y pump wedi’u penodi’n aelodau i Fwrdd Cymwysterau Cymru heddiw.

Mae’r aelodau hyn yn ymuno ar adeg dyngedfennol wrth i’r model gradd a bennir gan ganolfan gael ei gyflwyno ar gyfer haf 2021 ac wrth i gynnig cymwysterau’r dyfodol ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed gael ei ddatblygu i adlewyrchu’r Cwricwlwm i Gymru.

Mae’r Bwrdd yn ymgymryd â rôl bwysig i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn arwain yn effeithiol, bod ganddo gyfeiriad strategol sydd wedi’i ddiffinio’n glir, a’i fod yn ymgymryd â gweithgareddau yn effeithlon ac yn unol â’i nodau, ei amcanion a’i dargedau.