Neidio i'r prif gynnwy

Asesu effeithiau posibl Mesur Diogelwch Adeiladu Llywodraeth y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Senedd y DU yn ystyried Mesur Diogelwch Adeiladu (y Bil). Mae'r Bil yn mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn yr Adolygiad Annibynnol o Reoliadau Adeiladu a Diogelwch Tân. Mae'r Bil yn effeithio ar Gymru a bydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i foderneiddio'r broses ddylunio ac adeiladu fel y nodir ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru: Adeiladau Mwy Diogel yng Nghymru.

Mae Deddf Adeiladu 1984 a rheoliadau adeiladu cysylltiedig wedi'u datganoli. Mae hyn yn golygu y bydd y Bil yn destun craffu gan Senedd Cymru fel Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol.