Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 19 Mehefin 2013.

Cyfnod ymgynghori:
28 Mawrth 2013 i 19 Mehefin 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 189 KB

PDF
189 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Manylion ymatebion i'r ymgynghoriad (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 882 KB

PDF
882 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich help i ddatblygu Rhaglen Atal Gwastraff. Bydd y Rhaglen yn trafod pob ffrwd gwastraff ond yn bennaf, bydd yn canolbwyntio ar atal gwastraff.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Dyma nodau’r rhaglen atal gwastraff:

  • lleihau gwastraff trwy ail-ddefnyddio neu ymestyn hyd bywyd cynhyrchion
  • lleihau’r effaith niweidiol y mae gwastraff yn ei chael ar yr amgylchedd ac iechyd pobl
  • lleiahu’r sylweddau peryglus sy’n cael eu rhoi mewn deunyddiau a chynhyrchion

Mae’r rhaglen hon yn cefnogi ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ dogfen strategaeth wastraff Cymru. Hefyd o dan reolau’r Undeb Ewropeaidd mae’n rhaid i Aelod-wladwriaethau ddatblygu rhaglen atal gwastraff.  

Mae’r cynigion hyn yn ceisio cyflawni canlyniadau cynaliadwy. Prif nod y rhaglen yw torri’r cysylltiad rhwng cynhyrchu gwastraff a thwf economaidd.  

Rydym am gael eich barn ar y ddogfen ymgynghori ac rydym yn argymell eich bod yn eu darllen ar yr un pryd â’r dogfennau canlynol:

  • yr Arfarniad o Gynaliadwyedd (gan gynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA))
  • Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA)
  • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Arfarniad o gynaliadwyedd (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.