Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y Rhaglen Diwygio Mynediad, y Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad a mynediad at ddŵr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i wneud y canlynol:

  • sicrhau mynediad ehangach at gefn gwlad at ddibenion hamdden;
  • symleiddio a chysoni gweithdrefnau ar gyfer dynode a chofnodi mynediad i’r cyhoedd

Y Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad yn cynnig cyngor ynghylch gweithredu camau diwygio mynediad.   

Mynediad at ddŵr

Mae’r Fforwm Mynediad Cenedlaethol wrthi’n asesu gwahanol opsiynau er mwyn cynyddu mynediad at ddyfroedd mewndirol. Ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y Fforwm Mynediad Cenedlaethol.