Neidio i'r prif gynnwy

Dyma'r un rhaglen ymchwil addysgol fwyaf a gomisiynwyd yn y DU erioed.

Roedd y rhaglen yn cynnwys 52 o brosiectau mawr gwahanol, yn cwmpasu pob rhan o’r system addysg o’r blynyddoedd cynnar i ddysgu gydol oes.

Wrth i’r TLRP ddirwyn i ben, daeth yr Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Rhwydwaith Ymchwil Addysgol Cymru ynghyd i gomisiynu prosiect terfynol a gynlluniwyd i ystyried goblygiadau canfyddiadau’r rhaglen ymchwil fawr hon ar bolisi ac arfer addysgol yng Nghymru.

Mae pedwar tîm o ymchwilwyr o bob cwr o Gymru wedi adolygu canfyddiadau’r TLRP mewn perthynas â phedwar maes allweddol o bolisi Cymru.

  • Y Cyfnod Sylfaen.
  • Gwella Addysgu ar gyfer dysgwyr rhwng 7 a 14 oed.
  • Cynhwysiant Cymdeithasol.
  • Gwella Dysgu drwy Ystyried Safbwyntiau Dysgwyr.

Canlyniad yr adolygiadau yw cyfres o bosteri a phapurau briffio i gyflwyno canfyddiadau’r rhaglen ymchwil fawr hon i lunwyr polisi ac ymarferwyr ledled Cymru.

Adroddiadau

Y Cyfnod Sylfaen - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 470 KB

PDF
470 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Y Cyfnod Sylfaen - Poster , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwella addysgu ar gyfer dysgwyr rhwng 7-14 oed - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 504 KB

PDF
504 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwella addysgu ar gyfer dysgwyr rhwng 7-14 oed - Poster , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cynhwysiant cymdeithasol - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 528 KB

PDF
528 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cynhwysiant cymdeithasol - Poster , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwella dysgu drwy ystyried safbwyntiau dysgwyr - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 490 KB

PDF
490 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwella dysgu drwy ystyried safbwyntiau dysgwyr - Poster , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.