Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn dymuno canfod eich barn ar ychwanegu cyrff at Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a diwygio Rheoliadau Safonau’r Gymraeg presennol i bennu safonau’r Gymraeg ar gyfer cyrff ychwanegol.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
7 Hydref 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygio pedair set o Reoliadau presennol fel y gall 6 corff cyhoeddus ychwanegol ac 1 categori o bersonau fod yn ddarostyngedig i Safonau'r Gymraeg. Bydd hyn yn galluogi Comisiynydd y Gymraeg i osod dyletswyddau mewn perthynas â'r Gymraeg ar y cyrff hyn.

Dogfennau ymgynghori

Ffurflen asesiad effaith rheoleiddiol cyrff cyhoeddus , math o ffeil: DOCX, maint ffeil: 63 KB

DOCX
63 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Dogfennau cysylltiedig

Help a chymorth

I gael rhagor o wybodaeth:

Is-adran Cymraeg 2050 
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: Cymraeg2050@llyw.cymru.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 7 Hydref 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Cymraeg 2050
Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ