Neidio i'r prif gynnwy

Ar hyn o bryd mae 40% o geidwaid da byw yn elwa ar ddefnyddio Rheoli Fy CPH.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mapio ar-lein

Mae'r mapio ar-lein yn eich galluogi i:

  • drosglwyddo eich CPH presennol i'r rheolau newydd at ddiben cofnodi symudiadau da byw.
  • creu cais CPH newydd at ddibenion cofnodi symudiadau da byw;
  • ychwanegu tir dros dro at CPH drwy Gysylltiadau Tir Dros Dro (TLA);
  • gwneud diwygiadau i dir sydd eisoes wedi'i gynnwys mewn CPH

O fis Medi ymlaen, bydd RPW yn cysylltu'n uniongyrchol â chwsmeriaid ar-lein RPW nad ydynt wedi trosglwyddo i'r rheolau newydd i fapio eu tir ar Reoli Fy CPH.

Beth sydd angen i chi ei wneud ar ôl i chi gael y llythyr gan RPW:

  1. Ymgyfarwyddwch â'r rheolau CPH newydd
  2. Trosglwyddwch eich CPH presennol gan ddefnyddio'r offer cymorth ar-lein. 
  3. Fel arall, cysylltwch â ni a threfnwch alwad ffôn cymorth digidol i'ch helpu i fapio tir da byw i'ch CPH.  

Sut ydw i'n gwneud hyn?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif RPW Ar-lein yn a dewiswch "Rheoli Fy CPH" o dan y ddewislen "Tir" i gofnodi'r holl dir a ddefnyddir ar gyfer da byw a dilyn y tiwtorial ar-lein.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r dasg hon, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid gan ddefnyddio eich cyfrif RPW Ar-lein neu ar 0300 062 5004.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys llyfryn canllaw manwl a dogfen holi ac ateb ar gael ar ein gwefan.