Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg yn asesu effaith pandemig COVID-19 ar ymddygiadau, agweddau a phrofiadau hunan-gofnodedig sy'n gysylltiedig â sero-net, mesurau adferiad gwyrdd a’r defnydd o ynni yn y cartref.

Mae’r adroddiad yn crynhoi’r newidiadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd yn ymddygiad yr atebwyr ers dechrau pandemig COVID-19, ac unrhyw wahaniaethau demograffig a/neu ddaearyddol sy’n dylanwadu ar newid ymddygiad.

Mae hefyd yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ei hangen gan Lywodraeth Cymru, ym marn yr atebwyr, er mwyn cynnal y newidiadau ymddygiad hyn dros amser.

Mae'r canfyddiadau’n dangos beth sy’n ysgogi newid ymddygiad. Mae gan hyn oblygiadau ar y dulliau o gyfathrebu â’r cyhoedd sydd efallai eu hangen er mwyn hyrwyddo’r newidiadau ymddygiad cadarnhaol sero net sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad.

Cyswllt

Neil Waghorn

Rhif ffôn: 0300 025 3249

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.