Neidio i'r prif gynnwy

Cyfweliadau ag uwch arweinwyr ac ymarferwyr i helpu deall eu profiadau a heriau wrth baratoi am ddiwygio cwricwlwm.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darganfyddiadau o 48 cyfweliad ag uwch arweinyddion ac ymarferwyr mewn ysgolion wedi’u dewis o’r rhai hynny ymatebodd i’r arolwg ar Baratoadau ar gyfer Diwygiadau Cwricwlwm ac Asesu 2022 (wedi’i ymgymryd ym mis Mehefin a Gorffennaf 2021) ac wedi dewis i gael eu hailgysylltu.

Mae’r sampl yn cynnwys cymysgedd da ar draws sector, iaith, cyfrwng ac ardal.

Pwrpas y cyfweliadau oedd archwilio ymatebion i’r arolwg mewn mwy o fanylder ac i ddysgu pa elfennau o wireddu’r cwricwlwm oedd yn gweithio’n dda a llai da.

Cyswllt

Roisin O’Brien

Rhif ffôn: 0300 025 5381

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.