Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil sy’n ymchwilio i sut mae lesddaliad yn gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys dosraniad a nodweddion yr eiddo lesddaliad, a barnau a phrofiadau y rhanddeiliaid.

Gwnaeth yr adroddiad bum prif argymhelliad.

  1. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried system sy'n meintioli ac yn cofnodi dosbarthiad cartrefi lesddaliad yng Nghymru yn gywir.
  2. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried adeiladu rhwydwaith o lesddeiliaid i wella gwybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau lesddeiliaid yng Nghymru.
  3. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried y diwygiadau ychwanegol i'r gyfraith er mwyn gwella hawliau lesddeiliaid a awgrymir gan y prosiect ymchwil hwn.
  4. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried ymchwil pellach i ddeall effeithiolrwydd y system bresennol o ddatrys anghydfodau.
  5. Yn y tymor hwy, dylai Llywodraeth Cymru ystyried diwygiadau mwy radical i lesddaliadau, gan fabwysiadu dull mwy cyfannol a chynaliadwy.

Adroddiadau

Ymchwil i werthu a defnyddio prydlesi yng Nghymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Hannah Browne Gott

Rhif ffôn: 0300 062 8016

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.