Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi'r ymchwil i ddeall y rhwystrau a’r anogaethau i gymryd rhan yn y cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), o’r safbwynt o rhanddeiliaid yn ysgolion a’r system ehangach.

Siaradodd yr ymchwilwyr â nifer o randdeiliaid â diddordeb yn y cynllun CALU.

Cynhaliwyd ymweliadau astudiaeth achos ag ysgolion lle'r oedd staff wedi mynd trwy'r cynllun:

 • Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
 • Cynorthwywyr Addysgu nad ydynt wedi mynd drwy'r cynllun
 • penaethiaid
 • staff addysgu.

Cynhaliwyd cyfweliadau pellach gyda chynrychiolwyr o:

 • Consortia addysg rhanbarthol
 • undebau llafur
 • Cyngor y Gweithlu Addysg
 • penaethiaid ysgolion nad ydynt wedi cymryd rhan yn y cynllun CALU a chyda briffwyr
 • aseswyr cynlluniau CALU.

Canfyddiadau allweddol

 • Y prif gasgliad y deuir iddo o’r ymchwil yw bod y cynllun yn amlwg yn cael ei werthfawrogi ar draws y sector a’i fod yn haeddu cefnogaeth barhaus.
 • Ni wnaeth ymwybyddiaeth eang o'r cynllun CALU gan randdeiliaid droi'n ddealltwriaeth o'r cynllun. Cyfeiriodd y rhan fwyaf o staff ysgol a hyd yn oed rhai briffwyr ac aseswyr ato fel ‘cymhwyster’ neu fel proses o ddod yn CALU ’cymwysedig '.
 • Dilyniant gyrfa oedd y sail resymegol sylfaenol o'r cynllun ymysg holl randdeiliaid. Roedd hyn hefyd yn y gyrrwr allweddol a'r cymhelliad ar gyfer cynorthwywyr addysgu i gymryd rhan yn y cynllun.
 • Roedd athrawon a fu'n gweithio gyda CALU yn cydnabod manteision cysylltiedig sy'n dod gyda datblygiad proffesiynol, o ran cynyddu hyder mewn cynorthwywyr addysgu a chodi eu statws yn yr ysgol.
 • Dywedodd nifer o CALUau na fyddent wedi cymryd rhan yn y cynllun pe na bai swydd CALU gwarantedig ar y diwedd, diffyg hwn yn swydd CALU yn hefyd yn rhwystr allweddol i pam y dewisodd cynorthwywyr addysgu beidio â chymryd rhan
 • Soniodd cynorthwywyr addysgu nad oedd y cyfrifoldebau ychwanegol a/neu lwyth gwaith sy'n gysylltiedig â rôl CALU cael eu hadlewyrchu gan y cynnydd mewn incwm ar gyfer y rôl.
 • Manteision i ysgolion sy'n ymwneud â Chyllid a chynllunio adnoddau. Statws CALU yn caniatáu i athrawon wedi'u cynllunio a/neu Cwmpasodd absenoldeb brys i fod yn fwy effeithlon ac yn rhatach - yn enwedig leihau'r angen am athrawon cyflenwi.

Adroddiadau

Ymchwil i’r cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.