Neidio i'r prif gynnwy

Mae astudiaeth i asesu gwaith y Swyddogion Cymorth Cymunedol (CSOs) a mesur eu heffeithiau wrth wneud cymunedau yn fwy diogel a’u preswylwyr yn teimlo'n fwy diogel.

Nod cyffredinol yr astudiaeth oedd i amcangyfrifo effaith a sut mae hyn wedi cael ei gyflawni, ac i nodi gwersi a ddysgwyd.

Mae'r astudiaeth yn cyflwyno asesiad, cyn ac ar ôl CSOs wedi cael eu defnyddio, o effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol a gawsant mewn perthynas â'u hamcanion bwriedig, ac unrhyw effeithiau eraill a nodwyd yn ystod yr asesiad hwn. Yn fwy penodol, mae'r dadansoddiad yn ystyried:

  • y polisi a gafodd ei gynllunio a'i fwriad
  • sut mae'r polisi wedi cael ei weithredu yn strategol ac yn weithredol
  • yr effeithiau y gellir eu priodoli iddo o ran canfyddiadau a phrofiadau o drosedd, anhrefn a diogelwch y cyhoedd.

Adroddiadau

Gwaith swyddogion cymorth cymunedol a ariennir gan Lywodraeth Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwaith swyddogion cymorth cymunedol a ariennir gan Lywodraeth Cymru: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 561 KB

PDF
561 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad C - Adroddiad ardal Heddlu Gogledd Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad D - Adroddiad ardal Heddlu Dyfed Powys , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad E - Adroddiad ardal Heddlu Gwent , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad F - Adroddiad ardal Heddlu De Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad G - Adroddiad Heddlu Trafnidiaeth Prydain yng Nghymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 660 KB

PDF
Saesneg yn unig
660 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Ian Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0090

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.