Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 28 Ebrill 2023.

Cyfnod ymgynghori:
20 Chwefror 2023 i 28 Ebrill 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Yn dilyn ein cynigion a’n cais i gael barn ar fframwaith Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn gwneud cais i ddod yn God Ymddygiad cymeradwy gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) o dan ddarpariaethau erthygl 40 o Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, rydym bellach wedi cyhoeddi adroddiad ar yr ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriad.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ar y cynnig i fframwaith WASPI gyflwyno cais i ddod yn God Ymddygiad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) cymeradwy o dan ddarpariaethau erthygl 40 o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae’r ymgynghoriad yn nodi’r canlynol:

  • strwythur llywodraethu arfaethedig Cod Ymddygiad WASPI
  • y safonau monitro a sicrwydd a fyddai'n gysylltiedig â'r cod 
  • y buddion a'r trefniadau adrodd sy'n gysylltiedig ag aelodaeth â’r cod

Ewch i'r wefan WASPI er mwyn ymateb i'r ymgynghoriad.