Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 24 Mai 2023.

Cyfnod ymgynghori:
30 Mawrth 2023 i 24 Mai 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch rheoliadau newydd i osod targedau newydd a blynyddol ynghylch cerbydau di-allyriadau a fyddai’n berthnasol i geir a faniau ar draws y DU.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Bydd y mandad ar gyfer Cerbydau Di-allyriadau yn creu targedau ar gyfer ceir a faniau newydd na fyddant yn cynhyrchu unrhyw allyriadau o nwyon tŷ gwydr rhwng 2024 a 2030. Byddai’r mandad arfaethedig yn gweithredu fel cynllun masnachu o dan Ddeddf Newid Hinsawdd 2008.

Dyma ymgynghoriad ar y cyd a gyhoeddir gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru a’r Adran Seilwaith ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK