Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 4 Medi 2013.

Cyfnod ymgynghori:
9 Mehefin 2012 i 4 Medi 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 321 KB

PDF
321 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhestr o'r ymgynghoreion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 88 KB

PDF
88 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rhowch eich barn ar y drafft hwn o Nodyn Cyngor Technegol 23. Mae'n rhoi cyngor am ddatblygu economaidd i awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer ymdrin â Chynlluniau Datblygu Lleol a phenderfyniadau rheoli datblygu.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Nodyn Cyngor Technegol drafft (TAN) 23 yn rhoi rhagor o ganllawiau ar ddatblygu economaidd i gefnogi Pennod 4 sef Datblygu Economaidd o Bolisi Cynllunio Cymru. Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol ystyried y TAN hwn wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ac yn gwneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio.

Mae’r canllawiau yn rhoi sylw i’r canlynol:

  • cynllunio datblygu economaidd ar lefel strategol
  • cydweithio ag awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid perthnasol
  • adnabod ac asesu manteision economaidd cynigion datblygu
  • sefydlu sylfaen tystiolaeth i gynorthwyo i lunio polisïau datblygu economaidd ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 133 KB

PDF
133 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 1 - Nodyn Cyngor Technegol drafft 23 Datblygu Economaidd (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 191 KB

PDF
191 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.