Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 14 Mehefin 2021.

Cyfnod ymgynghori:
22 Mawrth 2021 i 14 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar y strategaeth arfaethedig i sicrhau a/neu gynnal statws cadwraeth ffafriol Dolffiniaid a Llamhidyddion yn nyfroedd y DU.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Diben y Strategaeth yw sicrhau a/neu gynnal statws cadwraeth ffafriol drwy:

  • fynd i'r afael â phwysau presennol a phwysau sy'n dod i'r amlwg yn yr amgylchedd morol, gyda'r nod o warchod poblogaethau Dolffiniaid, Llamhidyddion a Morfilod Pigfain (Minke) yn y DU
  • cydnabod lle mae gwaith eisoes wedi'i gynllunio neu ar y gweill i gyrraedd targedau cadwraeth
  • creu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu sectoraidd

Strategaeth Cadwraeth Dolffiniaid a Llamidyddion y DU 2019

Strategaeth Cadwraeth Dolffiniaid a Llamidyddion y DU: cynllun gweithredu

Strategaeth Cadwraeth Dolffiniaid a Llamidyddion y DU: adroddiad technegol

I ddarparu ymateb yn Gymraeg, anfonwch e-bost at Marine@gov.uk.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.scot