Neidio i'r prif gynnwy

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi canmol yr ymgyrchydd Tassia Haines am ei hymdrechion i wella gwasanaethau ar gyfer canser metastatig y fron yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae gan Tassia ganser y fron nad oes modd ei wella. Cafodd ei deiseb yn galw am ragor o nyrsys canser metastatig y fron ei chlywed yn y Senedd y llynedd. Roedd y ddeiseb hefyd yn galw am well ymwybyddiaeth o’r symptomau a gwell data ar ofal unigolion sydd â chanser metastatig y fron. 

Cafodd y Gweinidog Iechyd gyfarfod â Tassia yr wythnos ddiwethaf i glywed ei phrofiadau a’i syniadau ynghylch sut y mae modd gwella gwasanaethau ar gyfer canser metastatig y fron yng Nghymru.  

Dywedodd Tassia:

Aeth blwyddyn heibio ers i’n deiseb fynd drwy Bwyllgor Deisebau’r Senedd. Er ein bod ni wedi gweithio’n galed i ysgogi cynnydd a newid gwirioneddol, roeddwn i mor falch o allu cyfarfod â’r Gweinidog Iechyd wyneb yn wyneb. O ganlyniad, cefais gyfle i drafod â hi y bylchau mewn gwybodaeth allweddol sy’n dal i godi dro ar ôl tro, a’r angen am ddarpariaeth glinigol well i gleifion canser metastatig y fron ym mhob ardal o Gymru. Cefais yn wirioneddol fy nghalonogi gan gefnogaeth y Gweinidog, a chan y cyfle i gael trafodaeth mor ddi-flewyn-ar-dafod â hi.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd:

Cefais fy ysbrydoli gan Tassia, a chan y cyfle i gael clywed ei hanes a’i phrofiadau. Mae’n arwydd o’i dewrder ei bod hi wedi gallu defnyddio ei hamgylchiadau eithriadol o anodd ei hun i wella gwasanaethau ar gyfer pobl eraill.

Mae’n bwysig inni barhau i godi ymwybyddiaeth o symptomau canser y fron. Mae Tassia hefyd yn iawn i alw am sicrhau bod gwell data yn cael eu casglu ar ofal canser metastatig y fron. Mae ein buddsoddiad mewn system gwybodaeth canser newydd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd yn golygu y byddwn ni’n gallu casglu’r data hyn yn y dyfodol. Bydd y data hynny ynghyd â’r archwiliad cenedlaethol newydd ar gyfer canser metastatig y fron yn cefnogi gwelliannau yn ansawdd y gofal.