Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r arolwg hwn sydd wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yn ei bedwaredd flwyddyn yn awr, a dyma’r unig gasgliad o ddata masnach penodol i Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym am wella ein dealltwriaeth o lifau masnach i mewn ac allan o fusnesau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau sy'n symud o fewn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol.

Sut mae busnesau'n cael eu dewis?

Mae tua 8,000 o fusnesau wedi'u dewis o gyfeiriadur busnes y DU sy'n deillio o ffynonellau gweinyddol, gan gynnwys:

  • cofrestriadau Treth ar Werth  
  • cofrestriadau Talu wrth Ennill

Caiff y cyfeiriadur ei ddiweddaru gyda data a gasglwyd o arolygon busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Pwy sy'n cynnal yr arolwg?

Mae IFF Research yn cynnal yr arolwg ar ran Llywodraeth Cymru. Cwmni ymchwil marchnad annibynnol yw IFF Research ac mae’n gweithredu o dan ganllawiau caeth Cod Ymarfer y Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad.

Os oes gennych chi gwestiynau neu os oes angen cymorth i lenwi'r arolwg, cysylltwch â thîm Arolwg Masnach Cymru yn IFF Research ar:

Rhif ffón: 0300 025 9000 
E-bost: arolwgmasnachcymru@iffresearch.com

Maent ar gael o ddydd Llun hyd ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp.

Os hoffech gadarnhau awdurdod IFF Research i gynnal yr arolwg hwn, cysylltwch â dadansoddwyr masnach Llywodraeth Cymru ar ystadegau.masnach@llyw.cymru

Pryd y bydd data o'r arolwg yn cael ei gyhoeddi?

Bydd data a gwybodaeth allweddol o’r arolwg yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau 'Arolwg Masnach Cymru' ar wefan Llywodraeth Cymru yn 2023.

Mae’r data o ddwy flynedd gyntaf yr arolwg i’w gael ar dudalennau Arolwg Masnach Cymru