Neidio i'r prif gynnwy

Nod y cynllun yw gwella 9 cilomedr o'r ffordd sy'n is na'r safon anghenrheidiol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Crynodeb

Rydym yn ailystyried yr hyn sy’n bosibl ar hyd y rhan o’r ffordd sydd yng Nghymru.

Pam ein bod yn gwneud hyn

Mae hwn yn gynllun trawsffiniol sy’n dibynnu ar arian gan yr Adran Drafnidiaeth/Highways England. Gan nad yw’r cynllun bellach yn rhan o raglen waith yr Highways England ar gyfer prosiectau rhanbarthol mawr, ni chawn symud y cynllun gwreiddiol yn ei flaen.