Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw’r cynllun yn mynd rhagddo

Statws:
Wedi ei dynnu yn ôl
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw'r A458 Buttington Cross i Wollaston Cross wedi'i chynnwys yn y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth ac felly ni fyddwn yn bwrw ymlaen ymhellach â hi. 

Mae'r dudalen hon yn adlewyrchu ein hen raglen fuddsoddi mewn ffyrdd. I ddarllen am ein strategaeth drafnidiaeth bresennol, cliciwch ar cynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer trafnidiaeth.

Cefndir

Cynllun trawsffiniol oedd hwn a fyddai wedi dibynnu ar gyllid gan yr Adran Drafnidiaeth/Priffyrdd Cenedlaethol. Nid yw'r cynllun bellach wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Priffyrdd Genedlaethol o waith rhanbarthol mawr, ac felly nid ydym am fwrw ymlaen â’r cynllun gwreiddiol.