Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 7 Hydref 2022.

Cyfnod ymgynghori:
15 Gorffennaf 2022 i 7 Hydref 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o'r ymatebion bellach ar gael ar gov.uk.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn am sylwadau gan unrhywun sy’n ymwneud â’r gadwyn gyflenwi yn sector moch y DU.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad hwn yw:

  • casglu tystiolaeth am sut mae trefniadau cyflenwi yn gweithredu
  • ystyried natur y berthynas rhwng y gwahanol bartïon yn y gadwyn gyflenwi
  • gofyn am sylwadau ynghylch a oes modd gwella’r gadwyn gyflenwi  

Bydd ymyriadau fydd yn deillio o’r ymgynghoriad hwn yn cael eu cynllunio i:

  • sicrhau y gall busnesau fferm ymgymryd â gwaith cynllunio busnes a gwaith rheoli risg craff
  • gefnogi sector cystadleuol a gwydn

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar Defra.Gov.Uk