Neidio i'r prif gynnwy
Yr Athro John Parkin

Bu’r Athro Parkin yn gweithio dros beirianwyr ymgynghorol cyn ymuno â'r byd academaidd.

Gweithiodd yr Athro Parkin i beirianwyr ymgynghorol cyn ymuno â'r byd academaidd, ac mae bellach yn Athro Peirianneg Trafnidiaeth ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Trafnidiaeth a Chymdeithas (CTS). Mae wedi ysgrifennu llyfr diffiniol sef ‘Designing for cycle traffic’. Mae'r Athro Parkin wedi chwarae rhan ym mhob cam o'r gwaith o hyrwyddo cynlluniau trafnidiaeth, gan gynnwys llunio polisïau, modelu a rhag-weld, dadansoddi gweithredol ac arfarnu economaidd, dylunio ac adeiladu, a gwerthuso. Mae ganddo brofiad ar draws pob math o drafnidiaeth ac mae ganddo arbenigedd penodol ym maes beicio.