Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer Medi 2021 i Awst 2022.

Prif bwyntiau

  • Arhosodd nifer cyffredinol y myfyrwyr sy'n astudio rhai credydau yn Gymraeg yn 2021/22 ar lefel debyg i 2020/21 (7,215 o gofrestriadau yn 2021/22). Arhosodd nifer y cofrestriadau ar gyfer myfyrwyr a oedd yn cael rhywfaint o'u haddysg drwy'r Gymraeg fel cyfran o'r holl gofrestriadau hefyd ar lefel debyg i'r llynedd (5% o'r holl gofrestriadau).
  • Y modiwlau Addysg ac addysgu oedd â'r nifer uchaf o fyfyrwyr yn astudio rhai credydau yn Gymraeg (1,440), gan gyfrif am 21% o'r myfyrwyr a oedd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Llai na thraean o'r myfyrwyr y gwyddys eu bod yn rhugl yn y Gymraeg wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r rhai a astudiodd drwy gyfrwng y Gymraeg, astudiodd 69% o leiaf 40 credyd yn y Gymraeg.
  • Gwelwyd gostyngiad o 7% yn nifer y staff academaidd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru (ac eithrio’r Brifysgol Agored) y gwyddys eu bod yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, o 575 yn 2020/21 i 535 in 2021/22.
  • Roedd llai na hanner y staff academaidd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru (ac eithrio’r Brifysgol Agored) y gwyddys eu bod yn gallu addysgu yn y Gymraeg yn addysgu rhywfaint yn y Gymraeg yn 2021/22.

Adroddiadau

Yr iaith Gymraeg mewn addysg uwch: Medi 2021 i Awst 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 769 KB

PDF
769 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Sedeek Ameer

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.