Neidio i'r prif gynnwy

Bydd staff GIG Cymru yn cael cyfle i drafod materion sy'n bwysig iddyn nhw gyda'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, mewn digwyddiad yn Wrecsam heddiw.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mehefin 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Gweithwyr Gwasanaeth Iechyd ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y Gogledd-ddwyrain yw'r ail grŵp o staff i gael y cyfle i holi Mr Gething ynghylch y gwasanaeth iechyd yn ystod un o ddigwyddiadau Cwrdd â'r Cabinet.  

Cynhelir y sesiwn holi ac ateb yn Sefydliad Meddygol Wrecsam

Dywedodd Vaughan Gething:

"Un o'r pethau gorau ynghylch bod yn Ysgrifennydd Iechyd Cymru yw cael cyfarfod â staff y Gwasanaeth Iechyd ar hyd a lled Cymru bob wythnos. Dw i bob amser yn edmygu eu hymroddiad a'u hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd sydd yn aml iawn yn achub bywydau pobl.

"Mae'n bleser mawr gen i ymweld â'r Gogledd heddiw a rhoi cyfle i staff rheng flaen gyfarfod â mi i ofyn eu cwestiynau, er mwyn inni allu trafod y materion yn y gwasanaeth iechyd sy'n bwysig iddyn nhw.

"Y gwir plaen ydy na fyddai ein Gwasanaeth Iechyd yn gallu gwneud ei waith heb y staff hwn. Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weithio gyda nhw yn hollol glir. Mae angen inni barhau i weithio gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth Iechyd yn cael ei ddatblygu mewn modd sy'n diwallu anghenion pobl, nawr ac yn y blynyddoedd i ddod.”

Mae Cwrdd â'r Cabinet yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau Cyfarfod Carwyn lle mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cyfarfod â phobl ledled Cymru i glywed eu barn a'u syniadau.

Dywedodd Dr Peter Higson, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Mae'n bleser gennym groesawu Ysgrifennydd y Cabinet i Wrecsam ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae'r galwadau ar y Gwasanaeth Iechyd yn fwy nag erioed o'r blaen, a bob dydd mae ein staff yn rhoi o'u gorau i ofalu am bobl y Gogledd.

“Mae cael croesawu Ysgrifennydd y Cabinet yma wrth iddo roi o'i amser i ddod i gyfarfod â'n staff wyneb yn wyneb yn dangos bod ein gwaith yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi ar y lefel uchaf, a dw i'n siŵr y bydd fy nghydweithwyr yn falch o'r cyfle hwn i ofyn eu cwestiynau'n uniongyrchol i Mr Gething."