Neidio i'r prif gynnwy

Mae Croeso Cymru yn lansio’r ymgyrch ‘Blwyddyn’ ddiweddaraf gyda phrofiadau awyr agored newydd ac unigryw.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

O gyngherddau rhyfeddol i chwaraeon dŵr arloesol a digwyddiadau o’r newydd, mae Croeso Cymru heddiw wedi cyhoeddi rhestr nodedig o bethau cyntaf i enwi 2020 yn swyddogol fel Blwyddyn yr Awyr Agored.

Bydd Croeso Cymru yn arddangos ystod o brofiadau newydd ac unigryw dros y flwyddyn nesaf i ddathlu’r llefydd awyr agored amrywiol a hardd sydd gan y wlad i’w cynnig a chadarnhau ymhellach safle ‘Gogledd Cymru’ fel prifddinas antur Ewrop.

Mae am annog rhagor o bobl yng Nghymru i gofleidio’r awyr agored a gwneud 2020 y flwyddyn y maent yn archwilio'r parciau cenedlaethol, mynyddoedd, arfordir a Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO sy'n siapio diwylliant a hunaniaeth Cymru. 

Mae'r profiadau a'r digwyddiadau newydd yn rhan o galendr helaeth o ddigwyddiadau a gyhoeddwyd ymlaen llaw ar gyfer 2020, gan gynnwys gwyliau diwylliannol FOCUS Wales yn Wrecsam a Tafwyl yng Nghaerdydd, digwyddiadau chwaraeon adrenalin, Gemau'r Byd Nitro yn Stadiwm y Principality a beicio mynydd Red Bull Hardline yng Ngwynedd. 

Dywedodd Eve Myles, un o lysgenhadon Croeso Cymru sy’n ymddangos yn yr hysbyseb deledu Blwyddyn yr Awyr Agored ar hyn o bryd:

“I mi mae rhywbeth mor arbennig am redeg yn yr awyr agored yng Nghymru a theimlo’r dirwedd o dan fy nhraed. Mae'n rymusol. Beth bynnag fo'ch rheswm, beth bynnag fo'r tywydd, Blwyddyn yr Awyr Agored yw'r amser perffaith i archwilio mwy o'n cartref hardd. Pa mor lwcus ydyn ni i fyw mewn gwlad mor ysblennydd?

Mae'r gorau mewn cerddoriaeth Gymraeg newydd yn camu i'r llwyfan ar gyfer gig fythgofiadwy'r flwyddyn naid hon

I ddechrau'r dathliadau, mae Croeso Cymru yn cynnal gig fythgofiadwy - mewn ceudwll yn Bounce Below yn uno'r llinellau rhwng yr awyr agored a dan do.

Ar 29 Chwefror, bydd rhestr o artistiaid cyfredol o Gymru yn gigio o dan y ddaear i nifer gyfyngedig o ddeiliaid tocynnau mewn hetiau caled, gan gyfuno tir nodedig Cymru â chymysgedd o synau traddodiadol a chyfoes.

Ymhlith y perfformwyr y mae’r ddeuawd roc Alffa, a ddaeth, yn 2019, yr act iaith Gymraeg gyntaf fwyaf i’w cael eu ffrydio erioed, cantores danllyd a bregus a anwyd yn Sir Benfro, Bryde ac artist enaid a jazz ifanc, Kizzy Crawford - bydd yna dipyn o fownsio ar hyd y lle!

Yn agored i bawb, dim ond trwy raffl fawr a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Gwener, 17 Ionawr 2020 tan 31 Ionawr 2020 y bydd tocynnau ar gyfer y gig untro, gydag 80 tocyn ar gael. Mae FOCUS Wales yn cyd-hyrwyddo'r gig. Ewch i: Croeso Cymru: Blwyddyn yr Awyr Agored.

Dywedodd Andrew Hudson, cyfarwyddwr masnachol y lleoliad tanddaearol:

“Rydyn ni'n gyffrous iawn i gynnal ein gig byw gyntaf yn Zip World Bounce Below. Mae'n lle mor cŵl, unigryw ac nid eich lleoliad cerddol arferol.

“Mae 2020 yn flwyddyn mor gyffrous i Zip World gyda'n cynlluniau ehangu yn symud i'r de i Gwm Cynon. Hwn fydd ein lleoliad cyntaf y tu allan i Ogledd Cymru, rydyn ni am wneud dros gymunedau glo Cymru yn Ne Cymru'r hyn rydyn ni wedi'i wneud dros lechi Cymru yng Ngogledd Cymru a chreu cyfleoedd twristiaeth i'r ardal leol.

Profwch y chwaraeon dŵr eFoil trydanol diweddaraf - y cyntaf i'r DU yng Nghymru

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae technoleg Hydrofoil yn dod i gysgod hyfryd y Fenai o Ebrill 2019.

Y profiad diweddaraf i ddod i ogledd Cymru, un o brifddinasoedd antur y byd, FoilRide (estyniad o RibRide yn Ynys Môn) yw'r unig le lle gall selogion chwaraeon dŵr ddysgu eFoil yn y DU, ac un o ychydig iawn yn Ewrop.

Mae eFoil yn fwrdd syrffio gyda modur trydan sy’n hedfan uwchben adain hydrofoil, gan roi cyfle i ymwelwyr hedfan uwchben dŵr a rhyngweithio â harddwch dyfrffordd eiconig Cymru. Dim ond ychydig o gydbwysedd sydd ei angen.

Dywedodd Tom Ashwell, cyd-sylfaenydd RibRide:

“Rydyn ni bob amser yn edrych ar ffyrdd i ehangu ar yr hyn rydan ni’n eu cynnig i ymwelwyr, wrth ganolbwyntio ar gynaliadwyedd ar yr un pryd. Bydd ymwelwyr â FoilRide yn cael profiad cyntaf yn y DU, mewn gweithgaredd sy'n addo gwir ymwybyddiaeth ofalgar.

“Gellir dysgu hydrofoil mewn un wers yn unig, felly mae'n weithgaredd gwyliau perffaith ac mae gennym ymwelwyr mynych i RibRide eisoes ar ein rhestr aros. Ni allwn aros i weld wynebau dryslyd yn gwylio pobl yn hedfan yn hudolus ar hyd Glannau’r Fenai!

Mae RibRide yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol i nodi'r rhai sydd â diddordeb mewn cynnig y profiad FoilRide i'w aelodau, gan gynnwys cyrsiau twristiaeth Cymru, Llysgenhadon Chwaraeon Gemau'r Ynysoedd, elusennau iechyd meddwl a grwpiau anabledd.

Gŵyl Antur fwyaf newydd Cymru

Bydd Parc Antur Eryri yn llwyfannu ei Ŵyl Antur gyntaf erioed rhwng 25-27 Medi. Bydd yr Ŵyl yn arddangos anturiaethau ar ac oddi ar y safle, gan gynnwys ei drac pwmp newydd sy'n lansio yn y gwanwyn, yn erbyn cefndir tirweddau ysblennydd Cwm Conwy.

Bydd y rhaglen yn cynnwys sesiynau blasu syrffio, arddangosiadau gweithdai ar thema antur a dosbarthiadau meistr ochr yn ochr â darlithoedd, ffilmiau, cerddoriaeth. Bydd mynychwyr yr ŵyl hefyd yn mwynhau'r gorau o fwyd a diod y rhanbarth.

Bydd glampio ar y caeau a chaeau gwersylla ar gyfer y rhai sy'n edrych i gynnwys yr Ŵyl fel rhan o'u profiad ar Ffordd Cymru.

Dywedodd Andy Ainscough, rheolwr gyfarwyddwr Parc Antur Eryri:

“Mae Gogledd Cymru yn cael ei ystyried yn un o gyrchfannau mwyaf cyffrous Ewrop ar gyfer pob math o anturiaethau, a bydd ein gŵyl antur yn dod â phobl o’r un anian ynghyd i archwilio ein tirweddau gwych, i ymgymryd â heriau newydd. a chychwyn ar eu hanturiaethau newydd eu hunain.

Cofleidiwch yr Awyr Agored: Tueddiadau Teithio Awyr Agored Byd-eang 2020

Fel rhan o'i waith Blwyddyn yr Awyr Agored, mae Croeso Cymru hefyd wedi paru gydag anturiaethwyr blaenllaw, arbenigwyr teithio awyr agored, arloeswyr ac ysgolheigion i ddatgelu'r pum tueddiad teithio awyr agored mwyaf arwyddocaol ar gyfer 2020.

Trwy ddadansoddiad arbenigol, profiadau bywyd go iawn a mewnwelediad i gynnig awyr agored Cymru, mae’r adroddiad yn archwilio llu o themâu byd-eang pwysig. Mae'r rhain yn cynnwys; sut mae menywod ar fin ymgysylltu â'r awyr agored y flwyddyn nesaf a thu hwnt; ton newydd o dwristiaeth bwyd ‘o’r pridd i’r plât’; effaith anturiaethau gwefreiddiol ar ein hiechyd meddwl, syrffio am y psyche a mynd i’r afael ag unigrwydd trwy gerdded a rhyngweithio ag eraill.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas:

“Mae Blwyddyn yr Awyr Agored yn ymwneud â dathlu’r cysylltiad cynhenid hwnnw rhwng pobl Cymru a’r awyr agored. Byddwn yn cynnig cyfle i ymwelwyr brofi'r awyr agored nas welwyd o'r blaen, gan bwysleisio'r cysylltiad pwysig rhwng yr awyr agored a'n lles, a gwahodd ymwelwyr i brofi ein profiadau awyr agored o'r radd flaenaf.

Cliciwch yma i gynllunio'ch antur awyr agored nesaf

Rhannwch eich profiadau bythgofiadwy gan ddefnyddio #FyNghymru ar y sianel Twitter Croeso Cymru

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr Ŵyl Antur, a chofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr