Neidio i'r prif gynnwy

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) yn ddatblygiad £20m o fewn Ardal Fenter Ynys Môn a fydd yn agor ei ddrysau yn 2018.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Hydref 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) yn ddatblygiad £20m o fewn Ardal Fenter Ynys Môn a fydd yn agor ei ddrysau yn 2018. 

Bydd y prosiect cyffrous ac uchelgeisiol hwn, a fydd yn darparu cyfleusterau swyddfa a labordy o’r radd flaenaf ar gyfer busnesau arloesol yn y rhanbarth, yn elwa ar £10.8m o gyllid gan Lywodraeth Cymru a £10.2m o Gronfa Datblygu Ewrop.  

Amcan M-SParc yw dod â buddiannau economaidd, gwyddonol a thechnolegol i ranbarth y Gogledd, ac ategu’r buddsoddiad sylweddol yn Wylfa Newydd trwy gefnogi’r gadwyn gyflenwi ehangach. 

Bydd y Parc Gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar y sectorau carbon isel ac ynni adnewyddadwy, yn helpu i gryfhau partneriaethau academaidd a busnes ac yn gweithio i ddatblygu economi wybodaeth y Gogledd. 

Wrth siarad cyn seremoni torri’r dywarchen, meddai Ken Skates: 

“Mae’n wych gweld y gwaith sy’n cael ei wneud ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, ar ôl derbyn dros £20m o nawdd gan Lywodraeth Cymru a’r UE. 

“Y Parc Gwyddoniaeth yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, ac unwaith y bydd ei ddrysau wedi agor, rwy’n hyderus y daw â buddiannau mawr i ranbarth y Gogledd. 

“Bydd M-Sparc yn canolbwyntio ar y sectorau carbon isel ac ynni adnewyddadwy.  Bydd hynny’n ategu’r gwaith sydd eisoes wedi’i wneud gan y Fenter Ynys Ynni ac Ardal Fenter Ynys Môn, yn helpu busnesau lleol i greu swyddi ac yn sicrhau twf economaidd cynaliadwy. 

“Mae gan y datblygiad y potensial i ddod â manteision economaidd real iawn i Ynys Môn ac i ranbarth y Gogledd ac rwy’n disgwyl ymlaen at weld y Parc yn agor ei ddrysau yn 2018.”


Meddai’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Ieuan Wyn Jones

“Rydyn ni wedi gorfod gweithio’n galed i gyrraedd lle ydyn ni heddiw, ac mae’n dda gweld gwaith yn dechrau ar y safle. 

“Y tu ôl i’r llenni, rydyn ni wedi bod yn gweithio i ddenu tenantiaid ac mae gennym nifer o gwmnïau eisoes wedi arwyddo fel Tenantiaid Rhithiol.  Rydyn ni’n falch ein bod yn gallu cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i’r cwmnïau hyn.  Mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n dod o’r rhanbarth a da yw gallu datgan felly bod y galw’n bod yn y rhanbarth am Barc Gwyddoniaeth.”