Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau, galwadau ffug a Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae'r dadansoddiad yn y bwletin hwn yn ymwneud â digwyddiadau'r gwasanaeth tân ac achub rhwng mis Ebrill 2022 a diwedd mis Mawrth 2023, tra’n cymharu â Ebrill 2021 i Mawrth 2022, cyfnod wedi’i heffeithio i raddau health gan pandemig coronafeirws (COVID-19), a felly’r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus oedd yn eu lle trwy gyfnod y pandemig. Er llaciwyd cyfyngiadau yn ystod 2021-22 roedd yna rhai cyfnodau yn ystod y flwyddyn lle roedd cyfyngiadau dal ar waith ac mae posib bod patrymau ymddygiad heb dychwelyd i patrymau cyn y pandemig.

Prif bwyntiau

Tanau

 • Yn 2022-23, cynyddodd nifer y tanau a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru 3% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Ers 2001-02 cafwyd tuedd ar i lawr yn nifer y digwyddiadau a fynychwyd; mae ffigwr 2022-23 yn 69% yn is nag yn 2001-02.
 • Gostyngodd nifer y prif danau yng Nghymru 1% dros y flwyddyn, o 3,944 yn 2021-22 i 3,918 yn 2022-23. Mae prif danau yn cynnwys pob tân mewn adeiladau nad yw’n wag a cherbydau neu mewn adeileddau y tu allan, neu unrhyw dân sy’n cynnwys anafiadau neu achubiaeth, neu danau ymatebwyd iddynt gan ddefnyddio pump neu fwy o offerynnau.
 • Yn 2022-23, cynyddodd y nifer o danau eilradd 6% o’i gymharu â 2021-22.
 • Gostyngodd y nifer o danau glaswelltir, coetiroedd a chnydau bwriadol 1% o’i gymharu â 2021-22.

Anafiadau

 • Yn 2022-23 roedd 14 o farwolaethau yn sgil tanau yng Nghymru, 7 llai nag yn 2021-22.
 • Roedd 422 o anafiadau nad oeddent yn angheuol yn 2022-23, gostyngiad o 12% o’i gymharu â 2021-22.

Cam-rybuddion tân

 • Yn 2022-23 roedd 16,008 o gam rybuddion tân yng Nghymru, fyny o 15,319 yn 2021-22, cynnydd o 4%.
 • Cynyddodd nifer y cam rybuddion tân maleisus 17% o’i gymharu â 2021-22.

Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig

 • Mynychodd Wasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru 10,353 o Ddigwyddiadau Gwasanaeth Arbennig (yn cynnwys cam-rybuddion tân) yn 2022-23, cynnydd o 19% dros 2021-22.

Larymau mwg

 • Mewn tua 3 allan o 10 o danau mewn anheddau yng Nghymru yn 2022-23, doedd dim larwm tân wedi ei osod.

Achos tanau

 • Yn 2022-23, yr achos unigol mwyaf dros dân damweiniol mewn annedd oedd camddefnydd offer neu beiriant, yn cyfateb i 32% o’r tanau hyn. Hwn yw’r prif achos cyson tanau damweiniol mewn anheddau ers 2001-02.

Amseroedd ymateb

 • Yn 2022-23, ymatebwyd i 58% o brif danau a 67% o danau mewn anheddau yng Nghymru o fewn 10 munud.

Adroddiadau

Ystadegau achosion tân ac achub: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ystadegau achosion tân ac achub: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 78 KB

ODS
Saesneg yn unig
78 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Andrew O’Rourke

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.