Neidio i'r prif gynnwy

Data ar danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau, galwadau ffug a Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd ay gyfer Ebrill i Medi 2023.

Prif bwyntiau

Tanau

Anafusion

  • Roedd 12 o farwolaethau tân yng Nghymru, 7 yn fwy na adroddwyd yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 76 o anafiadau yn y cyfnod hwn, 1 yn fwy na yn y flwyddyn flaenorol. 
  • Derbyniodd 118 pellach gymorth cyntaf, neu fe’u hanfonwyd i ysbyty am brofion rhagofalus neu fe’u cynghorwyd i ofyn am gyngor meddygol. Mae hyn 25 yn llai na’r nifer yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.

Galwadau ffug

  • Roedd 8,634 o ffug alwadau tân yng Nghymru, 4% yn fwy nag a adroddwyd yn yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 216 o alwadau ffug maleisus, 15% yn llai nag yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Claire Davey

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.