Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn cyflwyno canlyniadau allweddol ar gyfer y gwahanol fathau o ddefnydd tir, nifer y da byw a llafur amaethyddol ar gyfer 2018.

Mae’r ystadegau ar ardaloedd tir amaethyddol, nifer o wartheg a nifer o weithwyr amaethyddol yng Nghymru yn cael eu cynnwys ar lefel ardaloedd bach a graddfa ranbarthol. Mae’r data yn cael eu casglu ar gyfer mis Mehefin o bob blwyddyn.

Ffynhonnell o ddata amaethyddol ar lefel leol i ymchwilwyr a dadansoddwyr. Mae gennym gyfres gyson o ganlyniadau ar gyfer arolygon amaethyddol ym mis Mehefin o 2002 i 2018 ar ffurf taenlen.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r ffordd rydym yn sicrhau na chaiff gwybodaeth ei gyhoeddi sydd o bosibl yn enwi ffermwyr neu ffermydd unigol. Gwneir hyn er mwyn cwrdd gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, y Ddeddf Diogelu Data 1998, y Ddeddf Ystadegau Amaethyddol 1979 a Chod Ymarfer ar Ystadegau.

Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried y materion sy’n ymwneud ag ansawdd y data wrth ddefnyddio canlyniadau o Arolwg Amaethyddol mis Mehefin. Mae hyn yn helpu defnyddwyr i benderfynu pryd mae’r canlyniadau’n “addas i’r pwrpas” a phryd fyddai’n amhriodol i’w defnyddio.

Adroddiadau

Ystadegau ar ardaloedd bach amaethyddol, 2002 to 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ystadegau ar ardaloedd bach amaethyddol, 2002 to 2018: tablau , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 2 MB

ODS
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.