Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 8 Awst 2011.

Cyfnod ymgynghori:
17 Tachwedd 2011 i 8 Awst 2011
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Byddem yn croesawu eich cyfraniadau i'n helpu i ddeall y galw am wybodaeth a'r hyn y mae ein defnyddwyr yn ei ystyried sy'n bwysig. Bydd hyn yn ein helpu i roi sail i'n blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Cyhoeddwyd yr Ystadegau Cryno Ardaloedd Lleol am y tro cyntaf ym mis Mai 2010. Maent yn dod ag amrywiaeth o ddata sy’n bodoli eisoes at ei gilydd gan gynnwys ystadegau iechyd yr economi addysg a meysydd eraill o ddiddordeb. Maent yn cael eu diweddaru unwaith mae data newydd ar gael er mwyn sicrhau cyn belled â phosib eu bod yn cynnwys y data fwyaf diweddar.

I sicrhau ein bod ni’n diwallu anghenion ein defnyddwyr rydym wrthi’n cynnal ymgynghoriad i geisio adborth ar ddefnyddioldeb yr Ystadegau Cryno Ardaloedd Lleol yr ydym yn cyhoeddi ar hyn o bryd. Rydym ni’n ceisio barn am sut y gellir gwella’r allbwn ac i weld os oes rhywbeth ar goll yn yr hyn ydyn ni’n darparu.

Buasem ni’n gwerthfawrogi os allech chi gymryd o’ch amser i gwblhau a dychwelyd yr holiadur byr isod.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 71 KB

PDF
71 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.