Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar wasanaethau sylfaenol ac eilaidd ar gyfer gofal llygaid a ddarperir yng Nghymru ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2023.

Mae’r adroddiad blynyddol newydd hwn yn disodli rhan gofal llygaid y datganiad ystadegol blaenorol ar iechyd synhwyraidd, a gyhoeddwyd bob dwy flynedd.

Mae’r adroddiad yn crynhoi ystadegau ar wasanaethau gofal llygaid sylfaenol gan gynnwys y Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol a gwasanaethau gofal llygaid wedi’u targedu yng Nghymru fel Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru. Mae ystadegau cryno hefyd wedi’u cynnwys ar rai gwasanaethau gofal llygaid eilaidd gan gynnwys apwyntiadau cleifion allanol a derbyniadau i’r ysbyty, yn ogystal ag ystadegau ar y gweithlu gofal sylfaenol ac eilaidd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Thomas

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.