Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 10 Hydref 2011.

Cyfnod ymgynghori:
29 Awst 2011 i 10 Hydref 2011
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 188 KB

PDF
188 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem eich barn ar y cynnig i stopio casglu a chyhoeddi data am swyddi gwag GIG, ac unrhyw farn arall sydd gennych ar ystadegau staff GIG yr ydym yn eu cyhoeddi.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Pwrpas yr ymgynghoriad yw casglu barn y defnyddwyr ar y cynnig uchod ac unrhyw ystadegau eraill ar staff GIG. Mae’r rhesymau a thystiolaeth dros y cynnig hwn wedi ei manylu yn y ddogfen ymgynghori sydd ar gael i'w lawrlwytho o’r dudalen hon. Mi fydd eich cyfraniadau yn ein helpu i ddeall sut y gall y newidiadau hyn effeithio unigolion a sefydliadau sy’n defnyddio’r ystadegau hyn. Bydd canlyniad yr ymgynghoriad yma yn hysbysu ein blaenoriaethau am y blynyddoedd i ddod.

Byddem yn ystyried barn defnyddwyr yn llawn oherwydd mewn cyfnod o adnoddau cyfyngedig mae angen i ni allu blaenoriaethu ein gweithgareddau. Mae hyn yn cydymffurfio gyda Chod Ymarfer Ystadegau Swyddogol sy’n datgan bod ymgysylltu effeithiol â defnyddwyr yn hanfodol o ran ymddiriedolaeth yn ystadegau ac i sicrhau gwerth cyhoeddus uchaf.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 88 KB

PDF
88 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.