Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o swyddi gwag y GIG Cymru yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng niferoedd staff wedi’u cyllidebu a gwirioneddol ar 31 Rhagfyr 2023.

Mae hon yn broses casglu data newydd, a gynlluniwyd mewn ymgynghoriad â holl sefydliadau'r GIG ac ystyrir yr ystadegau yn y datganiad hwn yn ystadegau swyddogol sy’n cael eu datblygu. Cyhoeddir yr ystadegau hyn gan fod diddordeb eang o du'r cyhoedd ac rydym yn croesawu adborth ar eu defnydd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Bethan Sherwood

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.