Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar warediadau gwastraff i safleoedd tirlenwi a’r dreth sy’n ddyledus, ar gyfer Ebrill i Fehefin 2023.

Diben y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yw:

  • lleihau faint o wastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi
  • annog dulliau llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi

Mae gan y dreth rôl bwysig yng nghynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni allyriadau sero net.

Mae’r ystadegau chwarterol hyn yn cynnwys data a sylwebaeth ar:

  • y pwysau a’r dreth sy’n ddyledus ar warediadau awdurdodedig y wastraff, yn ôl cyfradd y dreth
  • pwysau’r deunydd a dderbyniodd ryddhad neu ddisgownt
  • dadansoddiad o bwysau cyfradd is yn ronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW)

Mae’r amcangyfrifon cychwynnol hyn ar gyfer Ebrill i Fehefin 2023 yn rhai dros dro. Byddwn yn diwygio’r amcangyfrifon hyn pan fyddwn yn cyhoeddi’r ystadegau nesaf.

Mae Awdurdod Cyllid Cymru wedi casglu swm bach iawn o dreth yn ymwneud â gwarediadau anawdurdodedig. Oherwydd y nifer fach o achosion treth a gwblhawyd hyd yn hyn, nid yw’n bosibl cyhoeddi unrhyw ystadegau sy’n ymwneud â gwarediadau anawdurdodedig eto. Byddwn yn parhau i adolygu ein dull o gyhoeddi ystadegau gwarediadau anawdurdodedig yn natganiadau’r dyfodol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi: Ebrill i Mehefin 2023 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 14 KB

ODS
14 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Ystadegydd: Dave Jones

Rhif ffôn: 03000 254 729

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 03000 254 770

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.