Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol.

Caiff ein datganiadau misol eu cyhoeddi fel tablau data ar StatsCymru, heb unrhyw sylwebaeth ategol. Maent yn cynnwys diweddariadau misol ar:

  • y nifer a’r dreth sy’n ddyledus mewn perthynas â'r trafodiadau hysbysadwy a adroddwyd
  • nifer y trafodiadau hysbysadwy a adroddwyd yn ôl math o drafodiad
  • nifer y trafodiadau a’r dreth sy’n ddyledus yn ôl band treth

Mae’r ystadegau hyn yn diweddaru’r tablau sydd wedi’u cynnwys yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol. Mae sylwebaeth ar gael yn ein datganiadau chwarterol a blynyddol. 

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Dave Jones

Rhif ffôn: 03000 254 729

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 03000 254 770

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.