Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r set ddata hon yn galluogi i ddadansoddiadau o aelwydydd gael eu cynnal ar lefel awdurdodau lleol ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau

Yn 2018, roedd 17.2% o aelwydydd yng Nghymru yn ddi-waith. Mae hyn yn cymharu â 14.5% o aelwydydd yn y DU.

Yn 2018, Sir Benfro a Phen-y-bont ar Ogwr oedd â’r canrannau uchaf o aelwydydd di-waith yng Nghymru, sef 22.4% a 22.3%, yn y drefn honno. Sir Fynwy (10.3%) oedd â’r canrannau isaf o aelwydydd di-waith.

Yn 2018, roedd 12.6% o blant yng Nghymru yn byw mewn aelwydydd di-waith o gymharu â 10.5% yn y DU.

Yn 2018, roedd canran gyffredinol teuluoedd un rhiant yn debyg yng Nghymru (7.9%) o gymharu â’r DU (7.8%). Ym Merthyr Tudful (12.2%) ac yng Nghasnewydd (9.8%) yr oedd y canrannau uchaf o aelwydydd un rhiant rhwng 2016 a 2018.

Adroddiadau

Ystadegau'r farchnad lafur ar gyfer aelwydydd, 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 500 KB

PDF
Saesneg yn unig
500 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.