Neidio i'r prif gynnwy

Mae angen inni wneud gwelliannau diogelwch i’r bont hon.

Statws:
Wedi ei gynllunio
Rhanbarth / Sir:
y gogledd-orllewin
Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Mehefin 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Pont Menai bellach ar agor, ond mae traffig wedi’i gyfyngu i gerbydau o dan 7.5 tunnell.

Gweler yr A5 Pont Menai: cwestiynau cyffredin am y wybodaeth ddiweddaraf.

Beth ydyn ni’n ei wneud

Mae UK Highways A55 Ltd yn ailosod hongwyr ar yr A5 Pont Menai.

Pam ydyn ni’n gwneud hyn

Mae angen gwneud y bont yn fwy diogel.

Camau nesaf

Dechreuodd y gwaith i osod rhodenni newydd y bont ar 4 Medi 2023. Mae gwaith hanfodol arall hefyd yn mynd rhagddo i sicrhau bod y bont yn cael ei defnyddio'n llawn eto.

Datblygwyd y rhaglen adeiladu gan UK Highways A55 Ltd. Maent yn gweithredu ac yn cynnal a chadw’r bont ar ran Llywodraeth Cymru drwy Gontract Dylunio, Adeiladu, Ariannu a Gweithredu (DBFO) Menter Cyllid Preifat (PFI). Mae'r cynlluniau wedi cael eu trafod gyda rhanddeiliaid.

Nid ydym yn bwriadu cau'r bont yn gyfan gwbl yn ystod y gwaith. Mae'r gwaith wedi'i gynllunio fel y bydd un lôn yn aros ar agor bob amser. Bydd goleuadau traffig ar y lôn i alluogi traffig i barhau i groesi'r bont i'r ddau gyfeiriad. Bydd y lôn ar gau a bydd goleuadau traffig ar waith o 7am ddydd Llun tan 3.30pm ddydd Gwener.  Bydd y goleuadau traffig yn cael eu gweithredu â llaw yn ystod yr oriau brig, er mwyn rheoli’r traffig mor effeithlon â phosibl tra bod y gwaith yn cael ei wneud. Bydd y goleuadau yn cael eu symud ymaith ac ni fydd y lôn ar gau ar benwythnosau.

Disgwylir i'r holl waith angenrheidiol gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Awst 2025 (yn dibynnu ar y tywydd). Bydd hyn yn sicrhau bod Pont Menai yn barod ar gyfer ei 200 mlwyddiant yn 2026.

Er mwyn cwblhau'r gwaith erbyn y dyddiad hwn, bydd angen i’r gwaith gael ei wneud yn ystod cyfnodau gwyliau, gan gynnwys y Pasg, hanner tymor yr ysgolion a gwyliau'r haf. Bydd hyn yn caniatáu i'r gwaith gael ei gwblhau cyn gynted â phosibl a lleihau effaith oedi ar y rhaglen oherwydd y tywydd drwy weithio ar adegau pan fo’r tywydd yn well yn draddodiadol. Ni fydd gwaith yn cael ei wneud yn ystod gwyliau'r Nadolig nac ar wyliau banc.

Bydd cyfyngiad pwysau o 7.5t yn parhau ar Bont Menai tra bod y gwaith yn mynd rhagddo. Unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y cyfyngiad pwysau 7.5t yn cael ei ddileu.

Hysbysiadau diweddaraf

Cyhoeddiadau a hysbysiadau