Neidio i'r prif gynnwy

Data ar gyfraddau absenoldeb salwch y staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG ar gyfer Ionawr i Fawrth 2020.

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19 presennol, mae Llywodraeth Cymru yn casglu data ychwanegol a mwy amserol ar absenoldeb oherwydd salwch. Nid yw hyn wedi'i gynnwys yma gan fod y datganiad hwn ond yn cwmpasu'r cyfnod hyd at y chwarter yn diweddu 31 Mawrth 2020 (h.y. yn nyddiau cynnar y pandemig). Gwybodaeth reoli GIG Cymru yw’r data ychwanegol hyn; nid yw'n cael ei gasglu ar yr un sail â'r hyn a gyhoeddwyd yn y datganiad chwarterol hwn. Cyhoeddir gwybodaeth ar coronafeirws a gweithgarwch a chapasiti'r GIG mewn diweddariad wythnosol.

Prif bwyntiau

  • Roedd y gyfradd absenoldeb oherwydd salwch yn 6.0%, i fyny 0.4 pwynt canran ar gyfer yr un cyfnod yn 2019.
  • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch uchaf, 7.1%.
  • Awdurdod Iechyd Arbennig Addysg a Gwella Iechyd Cymru oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch isaf, 2.8%.
  • Y grŵp staff Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch uchaf, 8.0%.
  • Y grŵp staff Meddygol a Deintyddol oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch isaf, 2.3%.

Adroddiadau

Absenoldeb oherwydd salwch y GIG, Ionawr i Fawrth 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 837 KB

PDF
Saesneg yn unig
837 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.